லூதியானா இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

88/8, 1st Floor, Kunal Tower, Mall Road, Civil Lines, Ludhiana

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 325 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 3,000/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 45 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 3,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese , North Indian , Continental , Mughlai, Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Link Road, Pritam Nagar, Model Town, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Gill Road, Bulara, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian, Italian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

SCO-89, Phase - 1, Dugri, Ludhiana

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

Lord's 89 Lounge

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

Kitty Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 25 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ferozpur Rd, Ludhiana Rd, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 2000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

B-20-2947, Malhar Cinema Rd, Gurdev Nagar, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Railway Station Rd GT Colony, Old Ludhiana, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

71, Gurudwara Rd, I - Block, Sarabha Nagar, Ludhiana

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 90 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

Hall 3

அதிகபட்ச கொள்திறன் 40 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

Hall 4

அதிகபட்ச கொள்திறன் 18 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian, Italian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

6, Inder Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 60 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Raikot Road, Near Toll Barrier, Mullanpur Dakha, Punjab 141102, Ludhiana

Lawn Area

அதிகபட்ச கொள்திறன் 5000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்

Hall Area

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Green Avenue Corner, Pakhowal Road, Ludhiana

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian-Chaats, Indian-Jain, Continental, Chinese, Indian-Mughlai, Italian, Mexican, Thai

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Balloke Road, P.O. Neta Ji Park, Near Golden Avenue & Bank Colony, Haibowal Kalan, Golden Avenue Colony, Haibowal Kalan, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம் கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 1,00,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை

Pakhowal Road, Gurdev Nagar, Ludhiana

Blue Diamond + Emerald

அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

Platinum + Ruby

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை

New Grain Market, Gill Road, Ludhiana

Hall 5

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 645/நபர் முதல்

Hall 4

அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 645/நபர் முதல்

Hall 3

அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 645/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 125 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 645/நபர் முதல்

சமையல் வகை: (Multi-cuisine) Indian, Chinese, Italian, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Bhai Bala Ji, Pakhowal Rd, Opposite Gurudwara, Phullanwal, Ludhiana

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian, Italian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Hambran Road, Partap Singhwala, Ludhiana

Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன் 3000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

Grand Ballroom

அதிகபட்ச கொள்திறன் 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

Ballroom

அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

Oxford

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

Austin

அதிகபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

Kitty Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 30 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,900/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental, Etc)

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Malerkotla Road, Village Sarinh, Gill Road, Alamgir, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental, Etc)

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

295 Market, Near Mini Rose Garden, Kidwai Nagar, Ludhiana

White Pearl

அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

Royal

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

20, Rajguru Nagar Rd, Rajguru Nagar, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

Sco 12, Sector 32, Cedar Chamber, Chandighar Road, Sector 32A, Ludhiana

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி